خداحافظ خشکسالی ۱۵ ساله/ ۶۵ میلی متر بارش امروز درایلام ثبت شد

رییس اداره فناوری هواشناسی ایلام گفت: در بارندگی های دیشب و امروز بر اساس ایستگاه بارش سنجی منطقه جانبازان ایلام، بیش از 65 میلی متر باراندگی ثبت شده است.
 

علی پالیزبان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: همچنین طبق آمار ثبت شده در ایستگاه مرکزی میزان بارش 47.5 و ایستگاه فرودگاه 29.7 باران باریده است.
وی افزود: در این مدت در شهرستان ایوان 64.6، دهلران 40.2،دره شهر 43، سرابله 34.7، آبدانان 49، ملکشاهی 34، بدره 23 و لومار 11.7 و مهران سه میلی متر بارندگی داشته اند.
پالیزبان یادآور شد: بر اساس پیش بینی ها این بارش تا عصر امروز به صورت رگبار و تگرگ ادامه دارد و به تدریج از شدت آن کاسته می شود.
107 ایستگاه باران سنجی در مناطق مختلف استان ایلام میزان بارندگی های این استان را بصورت لحظه ای و آن لاین ثبت و گزارش می کنند.
میانگین بارش مراکز شهرستان های این استان در نیمه نخست آبان سال جاری 231.6 میلی متر بوده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال