پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

خداحافظ خشکسالی ۱۵ ساله/ ۶۵ میلی متر بارش امروز درایلام ثبت شد

رییس اداره فناوری هواشناسی ایلام گفت: در بارندگی های دیشب و امروز بر اساس ایستگاه بارش سنجی منطقه جانبازان ایلام، بیش از 65 میلی متر باراندگی ثبت شده است.
 

علی پالیزبان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: همچنین طبق آمار ثبت شده در ایستگاه مرکزی میزان بارش 47.5 و ایستگاه فرودگاه 29.7 باران باریده است.
وی افزود: در این مدت در شهرستان ایوان 64.6، دهلران 40.2،دره شهر 43، سرابله 34.7، آبدانان 49، ملکشاهی 34، بدره 23 و لومار 11.7 و مهران سه میلی متر بارندگی داشته اند.
پالیزبان یادآور شد: بر اساس پیش بینی ها این بارش تا عصر امروز به صورت رگبار و تگرگ ادامه دارد و به تدریج از شدت آن کاسته می شود.
107 ایستگاه باران سنجی در مناطق مختلف استان ایلام میزان بارندگی های این استان را بصورت لحظه ای و آن لاین ثبت و گزارش می کنند.
میانگین بارش مراکز شهرستان های این استان در نیمه نخست آبان سال جاری 231.6 میلی متر بوده است.

نظرات ارسال نظر