محور ایوان به اسلام آباد امروز صبح مسدود است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مسافربری استان ایلام اظهار داشت: محور ایوان به اسلام آباد صبح - سه شنبه- مسدود است.

مهرداد جهانی روز دوشنبه اظهار داشت: تردد در محور ایوان به اسلام آباد در محدوده روستای اندیشه ایوان به علت انجام عملیات ساخت و ساز چند ساعت متوقف می شود.
وی احداث و استقرار پل نفررو را موضوع عملیات ساخت و ساز و علت مسدود شدن این محور عنوان کرد و افزود :این محور فردا از ساعت هشت صبح تا ساعت 12 ظهر مسدود است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 10ماه و -16روز