سه‌شنبه 26 شهریور 1398

کنسرت موسیقی سنتی به یاد استاد احمد عبادی در ایلام برگزار شد

این کنسرت با سه تار نوازی دکتر محمد جواد پورحاتم از شاگردان استاد احمد عبادی و آواز علی ساکت یزدی و تنبک نوازی جواد یعقوبی و دف نوازی مهرداد علیخانی در قالب قطعاتی  در دستگاه شور و آواز بیات اصفهان در روزهای ۹ و ۱۰ دی ماه در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی ایلام اجرا شد. 

نظرات ارسال نظر