چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

تبارشناسی سیاسی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در حوزه شمالی و جنوبی استان ایلام + اسامی

غرب آنلاین/ به دنبال پایان یافتن مهلت ثبت نام از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی ، گمانه زنی در مورد  دیدگاههای سیاسی آنان شروع شده است . برخی از انان به صراحت در محافل سیاسی به بیان دیدگاههای خود می پردازند. برخی نیز دارای شناسنامه سیاسی مشخص هستند و عده ای هم علیرغم داشتن دیدگاههای سیاسی شناخته شده در صدد انکار آن هستند.  برخی نیز به طور عجیبی در صدد ارتزاق از پایگاه اجتماعی دو جناح سیاسی کشور هستند. غرب انلاین بر اساس چند پارامتر به  تبار شناسی سیاسی کاندیداهی مجلس در حوزه شمالی پرداخته است .

واقعیت این است که این تبارشناسی بر اساس حدث و گمان و جمع اوری اطلاعات از محافل سیاسی، مطبوعاتی ، شناخت  افراد و در برخی موارد نیز به دلیل عدم شناخت از کاندیداهای محترم عنوان ( نامعلوم ) به کار رفته است .

در این تبار شناسی سیاسی  5 عنوان برای کاندیداهای محترم به کار رفته است ( اصولگرا ، اصلاح طلب ، حامیان دکتر احمدی نژاد ، مستقل و نامعلوم )

به هر حال غرب آنلاین امادگی  لازم جهت طرح دیدگاه های سیاسی کاندیداهای  محترم و حتی تصحیح عنوان سیاسی به کار رفته برای آنان دارد .

این تبار شناسی در جهت شفافیت بیشتر و کمک به انتخاب مردم صورت گرفته است و منتظر اظهار نظر و بیان دیدگاههای همه طیف های سیاسی  در این رابطه هستیم .


تبار شناسی سیاسی کاندیداهای حوزه شمالی : 

1-  حجت الاسلام عمران احمدی ( اصولگرا )

2 -   لطیف صادقی ( اصولگرا - حامیان احمدی نژاد )
3-     عباس نصرالهی ( اصولگرا - حامی احمدی نژاد)
4 -     مهدی شریفی ( اصولگرا)
5 -     روح اله محمدزاده ( نامعلوم ) 
6 -     عمران علی محمدی ( اصولگرا ) 
7 -     علی احمد هاشمی ( اصلاح طلب ) 
8 -     سلام امینی ( مستقل ) 
9 -     حشمت اله امیری مجد ( نامعلوم ) 
10 -     حشمت اله شریفی ( اصولگرا ) 
11 -     سارا فلاحی ( مستقل ) 
12 -     روح الله جمالوندی ( اصولگرا ) 
13     کامران خوش نگار ( نامعلوم ) 
14 -     سعید رحیمی پور ( اصولگرا ) 
15-     امین آزاد پور (نامعلوم ) 
16 -     حجت اله شیرزادی ( اصولگرا ) 
17 -     مالک شعاعی ( مستقل ) 
18 -     حجت اله اکبری ( اصولگرا ) 
19 -     بیت اله نورییان ( اصولگرا ) 
20 -     علی امینی ( نامعلوم ) 
21 -      علی محمد محمدی ( اصولگرا ) 
22 -     محمدنقی خیری ( نامعلوم ) 
23 -     حجت اله لطیفیان ( اصولگرا ) 
24 -     شاهین رستمی ( اصلاح طلب ) 
25 -     غلامرضا روحانی پور ( نامعلوم ) 
26 -     علی علی پور ( نامعلوم ) 
27 -     بهزاد جوانمرد ( نامعلوم ) 
28 -     صادق چراغی اصلاح طلب ) 
29 -     علی رضا زمانی ( اصلاح طلب ) 
30 -     سید محمد طاهری مقدم ( اصولگرا ) 
31 -     محمدرضا ناصری شوهان ( اصلاح طلب ) 
32 -     علی احمد جوهریان  ( نامعلوم ) 
33 -     احمد محمدی ( نامعلوم ) 
34 -     فتاح اسماعیلی ( اصولگرا ) 
35 -     مسعود رضایی ( نامعلوم ) 
36 -     شهرام طهماسبی ( اصولگرا ) 
37 -    صادق رستمی ( اصولگرا )

38 -    فریدون محمدی ( اصلاح طلب ) 
39 -   سعید لطفی ( نامعلوم ) 
40 -    مختار جلیلیان ( نامعلوم ) 
41 -   روح الله قنبری ( نامعلوم ) 
42     خدابنده قنبری ( اصولگرا - حامیان احمدی نژاد ) 
43 -    محمدرضا جاور ( اصلاح طلب ) 
44 -   مجتبی اسدی ( نامعلوم ) 
45 -    موسی میرزایی ( مستقل - معتدل ) 
46     مسعود ملکی ( اصولگرا - ) 
47 -    احمد شوهانی ( نامعلوم ) 
48 -   جلال میرزایی ( اصلاح طلب ) 
49 -   سجاد امیدی ( اصولگرا ) 
50 -   فریده الیاس پوریان ( اصولگرا ) 
51 -   جلال هواسی ( نامعلوم  ) 
52 -   عظیم قبادی ( نامعلوم ) 
53 -   سید عابدین حسینی  ( مستقل ) 
54 -   احمد نوری نژاد ( نامعلوم ) 
55 -    بهزاد شیروانی ( اصولگرا ) 
56 -    حبیب اله منصور پور ( اصلاح طلب ) 
57 -     فرزاد غلامی ( اصلاح طلب) 
58 -     منت محمدی (مستقل ) 
59 -     مهدی ولیزاده ( اصولگرا - حامیان احمدی نژاد ) 
60 -     سجاد بساطی ( نامعلوم ) 
61 -     محمد حسن نثاری ( مستقل ) 
62 -     داریوش قنری (اصلاح طلب ) 
63 -    موسی حاتمی ( نامعلوم ) 
64 -     محمدمهدی سیاه بیدی ( اصلاح طلب ) 
65 -    علیمردان بخشی پور  ( مستقل ) 
57      حمید کریمی ( اصولگرا ) 
58 -    علی عسکر احمدی ( اصلاح طلب ) 
59 -     آیت محمدی ( اصلاح طلب )
60 -     ایوب درویشی ( اصلاح طلب ) 
61 -     غلامرضا جمشیدیان ( اصلاح طلب ) 
62 -     صغری شفیعی ( مستقل ) 
63 -    تقی منصوریان ( نامعلوم ) 
64      فاطمه کریمی ( نامعلوم ) 
65 -     سعید بساطی ( اصلاح طلب ) 
66 -     جوهر احمدی ( مستقل ) 
67 -     علی جمشیدی ( نامعلوم ) 
68 -     علی میرزابیگی ( مستقل ) 
69 -     بهزاد منصوری ( حامیان احمدی نژاد ) 
70 -     روح اله ناصرزاده ( اصولگرا )


تبار شناسی سیاسی کاندیداهای حوزه جنوبی : 

١. بهزاد علیزاده ( آبدانان ) ( اصلاح طلب ) 
٢. موسی جوزی ( آبدانان ) ( اصولگرا ) 
٣. سایه میر خدا رحمی ( بدره ) ( مستقل ) 
٤. حمید میرزایی نیا ( دره شهر ) ( نامعلوم ) 
٥. علی مهدوی ( آبدانان ) ( اصولگرا ) 
٦. شادمهر کاظم زاده ( دره شهر ) ( اصلاح طلب ) 
٧. محمدتقی محمدی ( دره شهر ) ( اصولگرا ) 
٨. نعمت اله صفری ( بدره ) ( اصولگرا ) 
٩.نجف مهدی پور ( دره شهر ) ( نامعلوم ) 
١٠. محمد باصره ( دهلران ) ( اصولگرا ) 
١١. شهیاد آبنار ( دره شهر ) ( اصلاح طلب ) 
١٢. امین دوست محمدی ( دهلران ) ( اصولگرا) 
١٣. ستار باویر ( دهلران ) (نامعلوم ) 
١٤. حمید کرمی پور ( دهلران ) ( نامعلوم ) 
١٥. مهین عباسی ( آبدانان )( اصولگرا ) 
١٦. سمیه ناصر زاده ( بدره )  ( نامعلوم ) 
١٧. علی محمد احمدی ( آبدانان ) ( مستقل ) 
١٨. پیمان آذرگون ( دره شهر ) ( مستقل ) 
١٩. لطیف نوری ( دهلران ) ( نامعلوم ) 
٢٠. حمید میرزایی ( دره شهر )  ( نامعلوم ) 
٢١. على زينى وند ( دره شهر ) ( اصلاح طلب ) 
٢٢. جواد زينى وند ( دره شهر ) ( اصلاح طلب ) 
٢٣. سيد نور على موسوى ( دهلران )  (  نامعلوم ) 
٢٤. على اكبر جعفرى ( دهلران ) ( مستقل ) 
٢٥. حبيب الله زينى وند لرستانى ( آبدانان )  ( نامعلوم ) 
٢٦. رضا حسنوند عموزاده ( دره شهر ) ( ( مستقل )

نظرات ارسال نظر