سه‌شنبه 6 اسفند 1398

استاندار ایلام: بانکها برای پرداخت وام اشتغال همکاری نمی کنند

استاندار ايلام در نشست سرمايه گذاري و اشتغال استان با انتقاد از عملکرد بانکها گفت : بانک هاي استان در زمينه پرداخت وام اشتغال و کار آفريني همکاري ندارند و همين باعث شده  است ايلام رتبه سي و يکم بيکاري را در کشور داشته باشد .

آقاي مرواريد افزود : مديران بانکها براي اينکه جايگاه خود را از دست ندهند و پاسخگوي مرکز باشند با حفظ منابع خود و پرداخت نکردن وام به متقاضيان ،فقط به موقعيت خود فکر مي کنند .

استاندار ايلام با انتقاد از عملکرد ضعيف بانک هاي استان به منابع مالي آنها اشاره کرد و گفت : 2 هزار و 700 ميليارد تومان در بانک هاي استان اعتبار وجود دارد و اين در حالي است که وقتي متقاضي تسهيلات به بانک مراجعه مي کند، مديران حرف از نبود اعتبار مي زنند. 

هفته گذشته علي محمدي نماينده مردم استان در مجلس نيز از عملکرد بانک ها و موسسات مالي و اعتباري انتقاد کرد و گفت :27 موسسه مالي و اعتباري با سرمايه زياد در استان حضور دارند، در حالي که همه منابع اين موسسات به استان هاي ديگر منتقل مي شود و اين موسسات هيچ نقشي در ايجاد اشتغال در استان ندارند .

نظرات ارسال نظر