دوشنبه 1 مهر 1398

۳۵۸ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان ایلام شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام گفت: از ابتدای فصل آبی جاری تاکنون بیش از 358 میلیون متر مکعب آب وارد سدهای ایلام(چم گردلان)، کنگیر ایوان و دویرج دهلران شده است.

ذوالفقار مهديزاده روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: در پي بارش هاي كم سابقه در سطح استان طي سال گذشته و اوايل سال جاري حجم آب ورودي سدهاي استان افزايش قابل ملاحظه و چشمگيري داشته كه اين خود باعث سرريز شدن آب سدهاي استان شده است.
وي با اشاره به وضعيت سد ايلام (چم گردلان) افزود: براي اولين باز از زمان احداث اين سد تاكنون، به دليل بارش هاي خوبي كه داشتيم، درياچه اين سد در دي ماه سال گذشته سرريز كرد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي ايلام ميزان حجم فعلي آب سد ايلام را 64 ميليون متر مكعب اعلام كرد و يادآور شد: از ابتداي سال آبي جاري تاكنون 124 ميليون متر مكعب آب وارد اين سد شده كه از اين ميزان 98.6 ميليون متر مكعب مجموع خروجي آن براي مصارف مختلف بوده است.
مهديزاده به سد دويرج دهلران اشاره كرد و يادآور شد: هم اكنون حجم فعلي آب سد دويرج 205 ميليون متر مكعب است كه قبل از آغاز بارندگي ها حجم آب اين سد ۵۸ ميليون متر مكعب بود.
وي ميزان ورودي آب به سد دويرج را در سال آبي جاري 194.6 ميليون مترمكعب اعلام كرد و گفت: 56.46 ميليون مترمكعب نيز حجم كل خروجي آب اين سد بوده است.
مدير عامل شركت آب منطقه اي ايلام وضعيت آبگيري سد كنگير در شهرستان ايوان را نيز بسيار مطلوب ارزيابي كرد و افزود: حجم آب سد كنگير تا پيش از بارندگي سال آبي اخير نزديك به يك ميليون متر مكعب بود كه در پي بارش هاي كم سابقه اين ميزان افزايش چشمگيري يافت.
مهديزاده افزود: از ابتداي بارش هاي سال آبي تاكنون 36.91 ميليون مترمكعب آب وارد اين سد شده كه از اين ميزان 15.46 ميليون مترمكعب نيز خروجي آن بوده است.
وي وضعيت آبي سد سيمره (توليد برق آبي) را نيز مناسب دانست و گفت: تاكنون نزديك به 2 ميليارد و 108 ميليون متر مكعب آب وارد اين سد شده كه با احتساب خروجي يك ميليارد و 260 ميليون مكعبي آب اين سد، حجم فعلي آن اكنون به يك ميليارد و 872 ميليون متر مكعب رسيده است.
مدير عامل شركت آب منطقه اي استان ايلام مجموع ظرفيت سدهاي استان را 289 ميليون مترمكعب اعلام كرد و يادآور شد: رشد بسيار مناسب بارش ها در سال جاري و سال گذشته و سرريز شدن آب سدهاي استان نشان از وضعيت مطلوب منابع آب سطحي در استان است.
مهديزاده گفت: در مجموع مي توان گفت از ابتداي فصل آبي جاري تاكنون بيش از 358 ميليون متر مكعب آب وارد سدهاي استان شده كه از اين ميزان نزديك به 170 ميليون متر مكعب ميزان خروجي آب از اين سدها بوده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به سدهاي در دست احداث استان اشاره كرد و افزود: كار مطالعاتي سد چناره در شهرستان چرداول انجام شده و عمليات اجرايي دو سد ميمه دهلران و سد گلال ايلام نيز در دست اجرا و احداث است.

نظرات ارسال نظر