بیشترین میزان بارش سالیانه ایلام ثبت شد

رئيس گروه پيش بيني اداره كل هواشناسي ايلام در اين زمينه گفت: با توجه به بارندگي هاي مطلوب استان در سال زراعي جاري ركورد ميانگين بلند مدت و بيشينه ساليانه بارندگي در بيشتر نقاط استان شكسته شد. 
مجتبي ميهن پرست روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: در سال زراعي جاري ميزان بارش در شهرستان ملكشاهي يك هزار و 237 ميلي متر بارندگي بوده است كه ميانگين بارش در بلند مدت 530 ميلي متر و ركورد 876 ميلي متر بيشينه ساليانه آن متعلق به سال زراعي 73- 74 امسال شكسته شد.
وي افزود: در سال زراعي جاري ايوان با ميزان بارندگي يك هزار و 127 ميلي متر و ميانگين بارش بلند مدت 586 ميلي متر و بيشنه ساليانه 947 ميلي متر، بدره با ميزان بارش يك هزار و 15 ميلي متر وميانگين بلند مدت 417 ميلي متر و بيشنه ساليانه 671 ميلي متر، آبدانان با يك هزار و 11 ميلي متر و ميانگين بلند مدت 537 ميلي متر و بيشينه ساليانه 989 در رده هاي بعدي قرار دارند.
ميهن پرست ميزان بارندگي در شهرستان هاي ايلام در سال زراعي جاري را 928 ميلي متر و بارش بيشنه ساليانه 918 ميلي متر ، ميزان باران مهران 314 ميلي متربا ميانگين بلند مدت 202 ميلي متر ، دهلران 552 ميلي متر با ميانگين بلند مدت 234، دره شهر 779 ميلي متر با ميانگين بلندمدت 413 ، سرابله با بارش 712 ميلي متر و ميانگين بلند مدت 453 ميلي متر و لومار با بارندگي 816 ميلي متر و ميانگين بلند مدت 408 ميلي متر ذكر كرد.
وي يادآورشد: با توجه به مقدار بارندگي هاي سال زراعي جاري ركورد ميانگين بارش در اين سال در شهرستان هاي مختلف استان شكسته شد و در برخي شهرستان ها مانند ايوان، اركواز ملكشاهي، آبدانان، دهلران، ايلام هم ركورد بارش در بلند مدت و بيشينه ساليانه شكسته شد.
مردم ايلام در هفته گذشته شاهد بارش هاي تند و رگباري در نقاط مختلف بودند كه اين بارش ها باعث ايجاد سيلاب و بروز خسارت ها و خرابي هاي زيادي در استان شد و كارشناسان و مسئولان اداره كل هواشناسي اخطارها و اطلاعيه هاي متعددي را براي آمادگي مقابله با اين بحران منتشر كردند. 
شهرستان هاي اركواز ملكشاهي بيشترين ومهران كمترين بارندگي را شاهد بوده اند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال