دوشنبه 30 دی 1398

رقابت شانه به شانه شش نامزد مجلس دهم در ایلام

به گزارش ايرنا، در حوزه انتخابيه اصلي ايلام كه دو كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي دارد چهار نفر به ترتيب حروف الفبا سلام اميني، لطيف صادقي، سارا فلاحي و جلال ميرزايي با هم رقابت مي كنند كه از پنجشنبه گذشته با آغاز مهلت قانوني و رسمي يك هفته اي تبليغات فعاليت هاي انتخاباتي خود را از سرگرفتند.
در حوزه انتخابيه اصلي دهلران نيز علي محمد احمدي و شادمهر كاظم زاده نفر براي كسب تنها سهميه نمايندگي اين حوزه با هم رقابت دارند كه بر اساس گزارش ها تبليغات اين نامزد همزمان با آغاز رسمي فعاليت هاي تبليغي با شور و هيجان ادامه دارد.
بر اساس بررسي ها و اعلام نظر كارشناسان سياسي و اجتماعي، رقابت هاي مرحله دوم انتخابات در هر دو حوزه انتخابيه استان ايلام تاكنون نزديك به هم بوده كه اين پيش بيني را براي بسياري از تحليل گران سخت و دشوار كرده است.
سلام اميني، لطيف صادقي و سارا فلاحي سه نفر از چهار نامزد راه يافته به مرحله دوم انتخابات حوزه اصلي ايلام به صورت مستقل در صحنه رقابت ها حضور دارند و جلال ميرزايي نيز به عنوان تنها نامزد اصلاح طلبان و حاميان دولت در ليست اميد
قرار دارد.
در حوزه انتخابيه دهلران نيز علي محمد احمدي در ليست صداي ملت علي مطهري قرار دارد و شادمهر كاظم زاده به صورت مستقل رقابت مي كند.
رقابت هاي انتخاباتي در هر دو حوزه انتخابيه استان ايلام اين بار بر خلاف انتخابات دوره هاي گذشته بسيار نزديك و شانه و شانه در حال انجام است كه اين پيش بيني ها را با مشكل مواجه كرده است.
اگرچه در حوزه انتخابيه اصلي ايلام برخي كارشناسان سياسي شانس پيروزي يكي از نامزدها را بيش تر از ديگر رقبا مي دانند اما بررسي ها نشان مي دهد رقابت ها بسيار نزديك به هم است.
در حوزه انتخابيه اصلي دهلران نيز هر دو نامزد بخت يكساني دارند و براي راهيابي به مجلس رقابتي نزديك و تنگاتنگ با يكديگر دارند.
حوزه انتخابيه اصلي ايلام شامل شهرستان هاي ايلام، چرداول، ايوان، سيروان، مهران و ملكشاهي دو كرسي نمايندگي و حوزه انتخابيه اصلي دهلران متشكل از شهرستان هاي دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره يك سهميه نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي دارند.
استان ايلام با دو حوزه انتخابيه اصلي ايلام و دهلران سه نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارد.
مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي جمعه آينده 10 ارديبهشت برگزار مي شود.

نظرات ارسال نظر