اعضای هیات رئیسه انجمن نمایش ایلام مشخص شدند

به گزارش ايرنا، اين انتخابات با حضور نمايندگان انجمن هنرهاي نمايشي و مركز هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و 62 عضو مجمع عمومي از 12 گروه نمايشي ثبت شده استان ايلام برگزار شد.
در اين دوره از انتخابات، شش نفر براي تشكيل هيات رئيسه اين انجمن آمادگي خود را اعلام كردند كه در پايان و پس از برگزاري انتخابات سعيد خيرالهي،
مصطفي كوليوندي و محمد اكبريان كهره با كسب بيشترين راي به عنوان اعضاي هيات رئيسه اين انجمن انتخاب شدند.
مسئول امور هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ايلام در حاشيه برگزاري اين انتخابات گفت: اعضاي هيات رئيسه تا 10 روز ديگر بايد يك نفر را از ميان خود به عنوان مسئول انجمن به اين اداره كل معرفي كنند.
شهريار غلامپور اظهار كرد: مديريت انجمن، توسعه فعاليت ها، ساماندهي گروه هاي نمايشي و اجراي نمايش ها، مديريت سالن هاي نمايش و برگزاري جشنواره ها از عمده ترين فعاليت هيات رئيسه انتخاب شده انجمن نمايش ايلام است.
وي با اشاره به اينكه امسال براي نخستين بار انتخابات انجمن نمايش برگزار شد، اين اقدام را در رونق اين هنر در استان ايلام موثر دانست و افزود: تاكنون مسئول انجمن نمايش اين اداره كل بصورت انتصابي به پيشنهاد مدير كل و با تاييد رئيس انجمن نمايش ايران مشخص و معرفي مي شد.
غلامپور يادآور شد: امسال براي نخستين بار با توجه به آيين نامه اي كه انجمن نمايش ايران به استان ها ارسال كرده است مقدمات براي تعيين هيات رئيسه اين انجمن فراهم و انتخابات نيز با حضور نمايندگان گروه هاي نمايشي برگزار شد.
وي با بيان اينكه اين استان در حوزه هنر نمايش داراي استعدادهاي فراواني است، گفت: هنرمندان نمايش اين استان در جشنواره هاي منطقه اي، استاني، ملي و بين المللي در بخش هاي صحنه اي و خياباني بارها درخشيده و حائز كسب رتبه هاي برتر شده اند لذا با برگزاري انتخابات اين انجمن در سال جاري فعاليت هاي آنها تقويت و مورد حمايت بيشتري قرار خواهند گرفت.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال