اسامی نهایی کاندیداهای اصلاح طلبان در استان ایلام برای انتخابات مجلس دهم

فهرست اسامی نامزدهای اصلاح در حوزه های انتخابیه استان ایلام

حوزه ایلام ، مهران شیروان و چرداول

1- دکتر جلال میرزایی

2- سعید لطفی

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 11ماه و -10روز