بیش از هشت برابر ظرفیت مراتع، دام در استان ایلام وجود دارد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام گفت: بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود، اکنون هشت و نیم برابر ظرفیت مراتع دام در عرصه های ملی این استان وجود دارد.

 

خیراله آذرکردار روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: ظرفیت پذیرش مراتع استان 360 هزار راس واحد دامی است در حالیکه بر اساس آمارهای دامپزشکی و امور عشایری، بیش از سه میلیون راس دام در مراتع استان ایلام وجود دارد.

وی افزود: این در حالیست که بر اساس آمارهای موجود سالانه 74 هزار تن علوفه خشک قابل برداشت از مراتع استان تولید و برداشت می شود که جوابگوی 360 هزار راس واحد دامی در یک دوره بهره برداری از مراتع است.

آذرکردار ادامه داد: در حالیکه 55 درصد مساحت استان ایلام را مرتع و بیابان تشکیل می دهد اما بدلیل تاثیرات خشکسالی و بیابان زایی وضعیت مراتع استان جوابگوی تعداد دام های موجود نیست.

وی با بیان اینکه این بالا بودن ظرفیت دام به میزان مراتع یک تهدید جدی برای روند افزایش بیابانزایی در استان است، گفت: با توجه به خشکسالی، کاهش نزولات و تغییر اقلیم ها، وجود دام مازاد در مراتع زایش بیابان را تجدید می کند.

آذرکردار از متولیان امر بخصوص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع خواست برای این مشکل چاره اندیشی کنند و افزود: برخورد با بهره برداران غیر مجاز که کارت پروانه چرا ندارند از دیگر اقدامات برای کاهش ضربه به مراتع استان است.

وی اضافه کرد: امسال 11 هزار و 600 پروانه چرای دام در استان برای 13 هزار بهره بردار صادر شده اما با این وجود شمار زیادی بهره بردار غیر مجاز در مراتع همچنان وجود دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام ابراز امیدواری کرد که با کاهش ظرفیت واحدهای دامی در مراتع بتوان نسبت به غنی سازی مراتع استان و حفظ آنها اقدام کرد.

به گزارش ایرنا حدود 87 درصد مساحت استان ایلام را مرتع و جنگل تشکیل می دهد که از این میزان یک میلیون و 400 هزار هکتار مرتع و 640 هزار هکتار جنگل است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 18سال و 14ماه و 3روز