دانشگاه پیام نور پارک علم و فناوری ایجاد می کند

از آنجائیکه اساتید و دانشجویان زیادی مشغول فعالیت علمی در دانشگاه پیام نور هستند، می طلبید جهت استفاده از پتانسیل موجود در راستای آبادانی کشور و ارتبلط صنعت و دانشگاه استفاده شود

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دکتر سامی سجادی فر استادیار شیمی آلی دانشگاه پیام نور ایلام و سرپرست پارک علم و فناوری ایلام اظهار کرد:از آنجائیکه اساتید و دانشجویان زیادی مشغول فعالیت علمی در دانشگاه پیام نور هستند، می طلبید جهت استفاده از پتانسیل موجود در راستای آبادانی کشور و ارتبلط صنعت و دانشگاه استفاده شود.

وی گفت: بر اساس تجربیاتم و از آنجائیکه تنها عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستم که رئیس یک پارک علم و فناوری می باشم ، پیشنهادی مبنی بر ایجاد این مرکز به ریاست محترم دانشگاه پیام نور دادم.

وی افزود: این پیشنهاد با استقبال دکتر سرلک ریاست دانشگاه پیام نور و معاونت پژوهش دانشگاه آقای علیپور قرار گرفت و به نظر می رسد چنانچه دولت محترم نیز حمایت های لازم را انجام دهد تا مهر ماه شاید گشایش این پارک علم و فناوری در تهران باشیم.

وی تصریح کرد: این امکان وجود دارد که در مراکز پیام نور استانها نیز مراکز رشدی فعال شود تا از ظرفیت دانشگاههای شهرستانها استفاده شود چرا که کاهش دانشجو در این مراکز و دیگر دانشگاههای کشور می طلبد از اساتید و دانشجویان در اینگونه کارها استفاده شود.

وی در پایان ضمن تشکر از خبرگزاری خبرآنلاین مبنی بر حمایت از جامعه علمی کشور؛ خواستار حمایت همه رسانه ها در جهت عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای تشکیل شرکت های دانش بنیان شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 15ماه و 6روز