وزیر نفت از مناطق نقتی مشترک آذر و چنگوله در شهرستان مهران بازدید کرد

وزیر نفت از مناطق نقتی مشترک آذر و چنگوله در شهرستان مهران واقع در استان ایلام بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه صبح پنجشنبه همراه با نمایندگان مردم ایلام در مجلس و استاندار ایلام از مناطق نفتی مشترک آذر و چنگوله بازدید کرد و از نزدیک با روند اجرایی این پروژه ها آشنا شد.

میدان نفتی آذر و چنگوله دو میدان مشترک بین کشورمان و عراق است که هم اکنون در مرحله اجرایی شدن قرار گرفته اند.

احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس در این بازدید گفت: تسریع در اجرای این پروژه مهم نفتی با توجه به مشترک بودن با کشور عراق ضروری است و باید هرچه سریعتر این پروژه به تولید منجر شود.

وی عنوان کرد: به کار گیری نیروهای بومی در پروژه های نفتی استان ایلام از مهمترین خواسته به حوق مردم استان است که در این زمینه باید به استان توجه شود.

شوهانی عنوان کرد: این همه ظرفیت نفت و گاز در استان ایلام باید در جهت توسعه و اشتغال در استان به کار گرفته شود و این مهم باید با سرمایه گذاری توسط دولت و بخش خصوصی محقق شود.

وی افزود: ایلام در زمینه تولید نفت با چهار درصد ذخائر نفت رتبه سوم کشوری و با 11 درصد ذخائر گاز رتبه دوم کشوری را داراست.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و -16روز