نامه وارده / نماینده های ایلام در مجلس کجایند؟!

سلام اینجانب یکی از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران در سال 1392 می باشم که بنابر کار غیرقانونی و به دور از عرف وزارت نفت همچون جوانان ایلامی دیگر مردودم کرده اند. قضیه از این قرار است که دولت و در راس آن وزارت نفت و معاونت انسانی رییس جمهور ، نمره ی حدنصاب مصاحبه ی فنی و شایستگی را از 40 به 65 افزایش داده اند. به این ترتیب بجای پذیرفته شدن تعداد 2676 نفر تنها یک سوم از این تعداد پذیرفته شده اند و بسیاری از رسته های شغلی حذف شده اند. نکته اینجاست که وزارت نفت تورم نیروی انسانی در این وزارتخانه را بهانه کرده است که با توجه به مجوزهای داده شده ی این آزمون استخدامی این مطلب درست نیست.
استان محروم ایلام دارای یک درصد منابع نفت و گاز دنیاست پس چرا باید حق قانونی جوانان تحصیلکرده و متدینش این گونه تضییع شود؟ روی سخن من رو به نماینده های ایلام در مجلس است. آقای شوهانی می گویند :«میدان آذر 6 هزار فرصت شغلی بوجود می آورد»؛ اما من و دوستانم که آزمون استخدامی و مصاحبه فنی و تخصصی را پشت سر گذرانداه ایم اینگونه بخاطر چند نمره پشت سد استخدام می مانیم.  آقای علیمحمدی حتی به خود زحمت ندادند در دیدارشان با وزیر نفت این مساله را تذکر بدهند. کارمان به جایی رسیده است که باید خودمان با هزینه های رفت و آمد سنگین، روبروی وزارت نفت و مجلس بست بنشینیم و منتظر واکنش از آن طرف باشیم . و آنگاه آقای مروی نماینده نیشابور (که حوزه ی انتخابیه ایشان در این مساله ذینفع نیست) مسئول رسیدگی به این مساله شود. یک نگاهی به فعالیتهای آقای تاجگردون بیاندازید. ایشان از همان ابتدا رسیدگی به حق مردودشدگان حوزه ی انتخابیه خود را پیگیری کرده اند و حتی نمرات آنها را در سایتها منتشر کرده اند. نمایندگان خوزستان  و بوشهر هم همین طور اما نمایندگان ما کجایند نمیدانم!

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز