صدور خدمات نظام مهندسی از ایلام به استان واسط عراق در آینده ای نزدیک انجام می شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام گفت: صدو خدمات نظام مهندسی از ایلام به استان واسط عراق در آینده ای نزدیک انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بهادری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تفاهم نامه ای که با کشور عراق منعقد شد برای اولین بار است که در کشور اتفاق افتاده است.

بهادری افزود: تفاهم نامه ی ما در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی است که صدور خدمات فنی مهندسی صدور خدمات طراحی ، نظارت ، اجرا و مسائل دانش بنیان است.

وی ادامه داد: هرگونه صادراتی در این زمینه وقتی از کشور ایران به کشور دیگر صورت می گیرد ما می گوییم صدور خدمات فنی مهندسی صورت گرفته است.

این مسئول اظهار داشت: تفاهم نامه امضاءشده با سازمان نظام مهندسی کشور عراق و استانداری واسط عراقدر زمینه مسائل دانش بنیان است که با گرایش طراحی – نظارت و اجرا در زمینه پروژه ی ساختمان های اداری و آموزشی و زیرساخت ها است.

بهادری ادامه داد: تفاهم نامه ی بین ما و سازمان نظام مهندسی کشور عراق و استانداری واسط عراق صورت گرفت که مبلغ این تفاهم نامه حدودا 2 میلیارد دلار یعنی تقریبا 4 درصد فروش نفت خام ایران است .

وی اضافه کرد: با رایزنی هایی که با کشور عراق داشتیم با توجه به مرز مشترکی که بین ما و کشور عراق قرار دارد موفق شدیم توانایی های ما در سازمان نظام مهندسی و فعالیت های ما را ببینند که تفاهم نامه ای منعقد شد .

بهادری افزود: در شورای عالی مناطق آزاد با درایت آقای مهندس ترکان این موضوع هدایت و عملیاتی شد به شکلی که سازمان نظام مهندسی استان ایلام دفتر نمایندگی اش را در استان واسط ظرف مدت 45 روزتاسیس کند.

وی ادامه داد: با توجه به پروانه های صادره اشتغال از سوی وزارت راه و شهرسازی که اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام نماینده وزارت است ما متراژ کارهایی که در سطح استان ایلام در زمینه طراحی – نظارت و اجرا داریم حدودا ما به اندازه شش درصد همکاران می توانیم پروژه تعریف کنیم  یعنی 94 درصد همکاران ما باید معطل باشند تا یک پروژه تعریف شود.

این مسئول تصریح کرد: با کاری که ما در بازار خارج از استان در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی تعریف کردیم در زمینه اشتغال همکاران ما قدم بلندی برداشتیم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز