امکان ادامه‌ی زلزله‌های مورموری وجود دارد

دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: با توجه به روند زلزله‌های رخ داده امکان ادامه این پس‌لرزه‌ها در روزها و هفته‌های بعد در مورموری نیز همچنان وجود دارد.

دکتر «مهدی زارع» در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، اظهار کرد: در فاصله زمانی 26 مرداد 93  تا 25 مهر 93 یعنی از روز قبل از رخداد زمین‌لرزه 27مرداد 93، مورموری ایلام با بزرگای 6.2 در مدت 2 ماه تعداد 243 زلزله با بزرگای بیش از 3.5 رخ داده است.

دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله افزود: زمین‌ لرزه‌های با بزرگای بیش از  4  ریشتر در این محدوده زمانی 75 رخداد و تعداد پس‌لرزه‌های با بزرگای بیش از 5، نه تا بوده است و پس‌ لرزه 23مرداد 93 نهمین پس‌لرزه با بزرگای بیش از 5 بعد از زلزله 27مرداد93 بوده است .

وی خاطرنشان کرد: بررسی داده‌های زمین‌لرزه‌ها و سازو کار ژرفی لرزه اصلی و پس‌لرزه‌ها، نشان از جنبانده شدن گسل “دال پری” در هنگام رخداد زمین‌لرزه مورموری با راستای شمال غرب-جنوب شرق در نزدیکی پهنه خمیدگی جبهه کوهستان زاگرس و در جنوب غرب تاقدیس کبیرکوه و در مجاورت تاقدیس “دال” پری دارد.

زارع خاطرنشان کرد: زلزله مورموری با دو پیش‌لرزه در روز 26 مرداد همراه بود. پس لرزه روز چهارشنبه 23 مهر 93 با بزرگای 5.8 در کمتر از دو ماه بعد از زمین‌لرزه 27 مرداد رخ داد. از هنگام رخداد این پس‌لرزه با بزرگای 5.8 تا صبح جمعه25 مهرتعداد 15 پس‌لرزه دیگر با بزرگای بیش از 3.5 نیز رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه در هنگام رخداد زمین‌لرزه 27 مرداد 93 نیز هشدار داده شده بود که در هفته‌های بعد (به ویژه در دو ماه بعد) از رخداد زمین‌لرزه مذبور انتظار رخداد زمین‌لرزه‌های شدید در همین حد و اندازه لرزه اصلی وجود دارد، تصریح کرد:  اکنون مشاهده می‌شود که پس‌لرزه مزبور با بزرگای 5.8 در بازه زمانی هشدار داده شده رخ داده است.

عضو هیات مدیره انجمن ترویج علم ایران تصریح کرد:با توجه به روند زلزله‌های رخ داده امکان ادامه این پس‌لرزه‌ها در روزها و هفته‌های بعد نیز همچنان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: احتمالا اين زلزله كه در تاريخ 23 مهر با توجه به موقعيت كانوني‌اش كه در ٢٥ كيلومتري شرق كانون زلزله ٢٧-٥-٩٣ قرار داشت، مرتبط با گسلشي با روندي شرقي -غربي بوده است و به گسلش اصلي زلزله ٢٧ مرداد ٩٣ وابسته نبوده است

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 5روز