چهار‌شنبه 20 فروردین 1399

گاز پیک نیک در ایلام قربانی گرفت

2 جوان ایلامی در داخل چادر مسافرتی خود با روشن کردن پیک نیک به کام مرگ رفتند.

 

به گزارش قدس آنلاین از ایلام، این دو جوان که شب را در چادر مسافرتی در محل پارک کوثر ایلام سپری کرده بودند برای گرم نگه داشتن داخل چادر، پیک نیکی را روشن کرده که بعلت استنشاق گازهای سمی ناشی از احتراق آن دچار خفگی گردیدند.

این حادثه تلخ بعلت بی احتیاطی محض این دو جوان در استفاده از وسیله نامناسب گرمایشی اتفاق افتاد.

افراد بایستی در هنگام استفاده از وسایل گاز سوز در منازل و یا فضاهای بسته، راهی برای خروج گازهای سمی ناشی از احتراق این گونه وسایل تعبیه کنند تا از وقوع چنین حوادث تلخی پیشگیری شود.

نظرات ارسال نظر