تخریب مغازه های اطراف سینمای سابق ایلام/ ساخت سینمای ایلام نزدیک است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام از تخریب مغازه های اطراف سینمای سابق شهر ایلام خبر داد.

 

'علی گهرسودی' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: به منظور ساخت مجتمع فرهنگی، سینمایی شهر ایلام علاوه بر سینما قدس سابق ایلام اکنون چند مغازه اطراف آن نیز تخریب شده تا زمین لازم برای ساخت این مجتمع فراهم شود.

وی ادامه داد: این مجتمع توسط بخش خصوصی احداث و در صورت کسب مجوز ساخت از شهرداری عملیات اجرایی آن در آینده آغاز خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام با اشاره به استفاده کنونی زمین سینمای سابق ایلام برای توقفگاه خودرو گفت: این کار موقتی بوده و با موافقت شهرداری ایلام تا زمان شروع عملیات ساخت این مجتمع به عنوان توقفگاه استفاده خواهد شد.

گهرسودی تاکید کرد: سینما قدس سابق شهر ایلام قرار است پس از تخریب به مرکز فرهنگی، تفریحی و سینمایی تبدیل شود. 

به گزارش ایرنا، تنها سینمای شهر ایلام که به سینما قدس معروف بوده بهمن ماه گذشته تخریب شد که پس از تخلیه نخاله های ساختمانی این سینما به عنوان پارکینگ استفاده می شود.

بنای ساختمان سینما قدس ایلام مربوط به دهه 50 بوده که مشکلات زیادی را برای مشتاقان هنر هفتم به ویژه قشر جوان ایجاد و نیازمند تعمیرات اساسی و بازسازی و تغییرات اساسی است.

در استان ایلام تنها تا بهمن ماه سال گذشته، سینمای قدس شهر ایلام فعال بوده و در سایر شهرهای این استان سالن سینمای دیگری فعال نیست.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -6روز