طبیعت سیمره (گزارش تصویری)

سیمره شهری باستانی در ضلع غربی و جنوب غربی دره شهر است. این شهر باستانی بزرگترین محوطه تاریخی در استان ایلام است.

 

 نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 13ماه و -3روز