عکس/ قبرستان ۱۴۰۰ ساله در ایلام

در شرق شهرستان دره شهر ایلام و بر روی تپه ماهوری "تنوره سرخ"، ساختمانی به چشم می خورد که به چهار طاقی "دره شهر" معروف است. قدمت این بنا به بیش از ۱۴۰۰ سال می رسد.

 نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 9روز