همدلی دولت و ملت زمینه ساز جهش علمی کشور است

دکتر محمد علي اکبري رئيس دانشگاه ايلام همدلي و همزباني دولت و ملت را زمينه ساز جهش علمي کشور و رشد و توسعه همه جانبه دانست.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر اکبري با اشاره به نام گذاري مدبرانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در سال 94 بنام سال دولت و ملت، همدلي و همزباني اظهار داشت: اين شعار زمينه اعتماد بيشتر بين مردم ايران اسلامي و خادمان آنها را فراهم مي کند.
وي با بيان اينکه در سال همدلي و همزباني دولت و ملت، بايد تمام توان دانشگاه ها و دانشگاهيان براي جهش علمي کشور بکار گرفته شود، افزود: دانشگاه هاي سراسر کشور بايد خود را مخاطب آرمان جهش علمي و فناوري مورد نظر مقام معظم رهبري بدانند.
رئيس دانشگاه ايلام با اشاره به پيشرفت هاي کشور در همه زمينه ها و اقتدار و عزت منطقه اي و بين المللي ايران اسلامي، جهش علمي کشور را از منويات رهبر معظم انقلاب و مطالبات اصلي مردم عنوان کرد.
وي با تاکيد بر اين که آرمان هاي مقام معظم رهبري و ملت سرافراز ايران بايد مورد توجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور قرار گيرد، ابراز اميدواري کرد که شعار سال 94 زمينه ساز تحقق مطالبات رهبري و مردم باشد.
وي تاکيد کرد: ضرورت نقش آفريني دانشگاه ها در همه عرصه ها به خصوص در تحقق جهش علمي مورد نظر رهبر معظم انقلاب در سال جديد بارز و مشهود است.
دکترعلي اکبري با بيان اين که دانشگاه ايلام به عنوان دانشگاه محوري در اين استان، خود را به تلاش در جهت تحقق جهش علمي کشور ملزم مي داند، ابراز اميدواري کرد با همدلي و همراهي دولت و ملت زمينه تحقق اين خواست رهبري و ملت فراهم شود.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 8روز