۱۴۳ میلی متر بارندگی در ایلام ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شیخ الملوکی ظهر سه شنیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بارندگی های خوبی طی چند هفته گذشته و همین دو سه روز در استان ایلام ثبت شده است.

وی بیان داشت: تمام نقاط استان ایلام از بارشها بهره مند شده اند و باعث خوشحالی مردم و کشاورزان شده است.

این مسئول اظهار داشت: شهرستان ایوان با ۲۱۵ میلی متر بارندگی بیشترین میزان بارش در استان ایلام داشته است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد چرا که استان نیازمند این بارشها است.

وی تصریح کرد: میزان بارشها در استان ایلام نسبت به مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و در سال زراعی جاری ۱۴۳ میلی متر بارندگی ثبت شده که نسبت به آمار بلند مدت ۶۶ درصد افزایش یافته است.

شیخ الملوکی عنوان کرد: شهرستان مهران نیز با هشت میلی متر کمترین بهره را بارشهای اخیر استان ایلام برده است.

وی بیان داشت: طی امروز و روز گذشته نیز شهرستان ملکشاهی بیشترین بارش را داشته است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز