نصب مجمسه عمر خیام در شهر ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روباط عمومی شهرداری ایلام، حبیب الله منصورپور از نصب مجسمه عمر خیام،  شاعر و رباعی سرای ایرانی در میدان خیام شهر ایلام خبر داد.

وی افزود: عمر خیام شاعر پرآوازه و معروف ایران است و مردم هنردوست ایلام ظرف سال جاری مجسمه این شاعر بزرگ را در این میدان به نظاره خواهند نشست.

این مسئول عنوان کرد:  شهرداری ایلام در ماه های اخیر دو پیکره را در میادین شهر ایلام نصب کرده که یکی پیکره مادر و دیگری پیکره شاعر حماسه سرای کرد، ولی محمد امیدی است.

وی افزود: در اجرای طرح های عمرانی و شهری از سوی شهرداری اولویت اصلی جلب رضایت مردم ایلام است.

عمر خیام نیشابوری در سرودن رباعی سرآمد بود و در دوره سلجوقی به لحاظ علمی و ادبی جایگاه والایی داشت. خیام بواسطه نگارش رباعیاتش شهرت جهانی دارد و رباعیاتش به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 7روز