انتخابات کانون های دانشجویی دانشگاه ایلام از فردا آغاز می شود

مسئول هماهنگي كانون هاي فرهنگي دانشگاه ايلام گفت: انتخابات اين كانون ها در صبح روزهاي 22، 23 و 24 مهرماه سال جاري و در محل سالن آمفي تئاتر آيت الله حيدري دانشگاه ايلام برگزار مي شود.
بهزاد سميعي نژاد در گفت و گو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» در ايلام، اظهار داشت: ثبت نام از كانديداهاي انتخابات كانون هاي دانشجويي از 13 مهرماه شروع شده است و تا پايان وقت اداري امروز 21 مهرماه ادامه دارد.
وي تصريح كرد: اين انتخابات هر ساله در اوايل سال تحصيلي با هدف برنامه ريزي و ارائه فعاليت هاي دانشجويي برگزار مي شود.
سميعي نژاد افزود: هر كانون از يك شوراي هفت نفره شامل؛ پنج عضو اصلي و دو نفر علي البدل و تعدادي اعضاي فرعي تشكيل مي شود كه اعضاي هر شورا براي مدت يك سال تحصيلي جهت انجام فعاليت هاي مربوط به هر كانون مشخص مي شوند.
وي خاطرنشان كرد: هر كانون داراي يك دبير شوراي هماهنگي است كه مسئوليت هماهنگي كار كانون ها و قسمت هاي مرتبط با فعاليت كانون ها را بر عهده دارد.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 18ماه و 3روز