اعضای جدید شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

مهدی كروبی، رسول منتجب‌نیا، محمدرضا خباز، اسماعیل گرامی‌مقدم، جواد اطاعت، الیاس حضرتی،‌ ابوالفضل شكوری، اسماعیل دوستی، ابراهیم امینی، نبی‌الله كمری و اقبال محمدی از كرمانشاه، محمدرضا اسلامی از آذربایجان شرقی،‌ محمد جلیلیان ، مهرانگیز مروتی، نجمه گودرزی، سیدرضا نوروز‌زاده، رحمت‌الله خسروی، علی‌اكبر عسكری، محمدولی كاكایی، حسن كریمیان، محمدجواد حق‌شناس، سیدمحمد حائری، سیدكامل تقوی‌نژاد، فاطمه رحمتی از كرمانشاه، علی‌اصغر كشاورزمقدم از سیستان‌وبلوچستان، رضا انصاری،‌محمد قومی، محمدرئوف قاسمی، سیدمهدی موسوی از لرستان، محمدصادق جوادی‌حصار، كامران احمدیان، محمدرضا نوری‌شاهرودی، سیدمهدی جوادی از اردبیل، اعظم سقطی، سعدالله نصیری‌قیداری از زنجان، مسعود سلطانی‌فر، ولی‌الله رعیت ، سیدرحیم ابوالحسنی ، محمدولی كارگر از یزد، محمدقادر رئوفی از هرمزگان، فریدون اللهیاری از اصفهان، احد جمالی از فارس، یوسف بسنجیده، محمدعلی افشانی، محمدحسن معصومی، مهدی رسول‌پناه، ناصر شوهان از ایلام، محمدباقر ذاكری، یغمور قلی‌زاده، مجید نصیرپور، غلامرضا عبدالوند، كرم بشارت، غلامرضا اسلامی‌بیدگلی، سعید قندهاری و بدرالسادات میرموسوی اعضای جدید شورای مركزی حزب اعتمادملی هستند.
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 20ماه و -10روز