شنبه 21 تیر 1399

گزاری تصویری - طبیعت استان ایلام - بهشتی دیگر - مجموعه ۳

تصاویر مربوط به آوه زا نزدیک به روستای چنار باشی میباشند.

تصاویر از رضا منصورپور

نظرات ارسال نظر