در نخستین ساعات بامداد امروز زلزله حوالی موسیان در استان ایلام را لرزاند

زمين لرزه اي به بزرگي سه ونيم درجه در مقياس امواج دروني بامداد امروز حوالي سومار در استان ايلام را لرزاند .
شبکه هاي لرزه نگاري وابسته به موسسه ژئو فيزيک دانشگاه تهران زمان دقيق وقوع اين زمين لرزه را ساعت 37 دقيقه و 48 ثانيه بامداد امروز ثبت کردند .

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 17سال و 20ماه و -11روز