ضرب و شتم شدید زائران ایرانی در مرز مهران‏

در پی فحاشی یکی از سربازان ارتش عراق مستقر در مرز مهران و اعتراض جمعی از ‏اعضای کاروان های زیارتی عتبات که به کشورمان باز می گشتند، جمعی از زائران ‏مظلوم کشورمان مورد ضرب و شتم شدید ماموران عراقی قرار گرفتند.‏
به گزارش خبرنگار تابناک، عصر امروز در  پی ‏فحاشی یکی از سربازان مستقر در بخش عراقی مرز مهران به یک جوان ایرانی که متوجه ‏درخواست عربی او نشده بود، چند نفر از زائران ضمن اعتراض به این سرباز قصد ‏جلوگیری از حمله وی به این جوان را داشتند که ناگهان با حمله سایر نیروهای مستقر در ‏مرز و ضرب و شتم شدید زائران ایرانی مواجه شدند.‏
شدت این جریان به حدی بود که بیش از یک ساعت عراقی ها از خروج زائران ایرانی ‏جلوگیری کردند و پس از حضور سربازان آمریکایی 5 نفر از زائران مرد پس از ‏بازداشت در حالی که به شدت از ناحیه گردن و کمر مورد ضرب و شتم سربازان عراقی ‏قرار گرفته بودند به کانکس نیروهای آمریکایی در مهران انتقال داده شدند.‏
اعتراض های گسترده سایر هموطنان زائر نه تنها باعث آزادی آنها نشد، بلکه ماموران ‏عراقی با ارعاب و زور موبایل های زائران ایرانی را به زور گرفته و عکس های داخل آن ‏را بازرسی کردند.‏
این اتفاقات پس از 40 دقیقه با وساطت و عقب نشینی مدیر یکی از کاروان های حاضر در ‏مرز در حالی به پایان رسید که لطمات جسمی به 5 زائر ایرانی که بیش از نیم ساعت در ‏بازداشت بودند، قابل کتمان نبود.‏
یکی از شاهدان عینی به خبرنگار تابناک گفت: پس از این ماجرا چند سرباز عراقی با ‏توهین، استفاده از الفاظ زشت و همچنین لگد پرانی به وسایل و زائران ایرانی قصد در ‏تهییج و عصبی کردن زنان و خانواده ها داشتند که با سعه صدر هموطنان ایرانی ختم به ‏خیر شد.‏
شایان ذکر است، در هفته های اخیر بدترین توهین ها و بدرفتاری های ممکن از سوی ‏پلیس و ارتش عراق به زائران ایرانی انجام می شود، ولی ضرب و شتم شدید امروز ‏عصر در مهران در طول یکسال گذشته بی سابقه بود.‏
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 4روز