گزیده نشریات / مدیران آماری ، آمارهای مدیریتی (مانشت)

مديران آماري ، آمارهاي مديريتي

رضا رستمي
مديران دستگاههاي اجرايي همواره سعي كرده اند با ارايه آمارهاي مختلف از حوزه عملكردي خويش همه چيز را مثبت جلوه داده و حركت روبه جلو و با شتاب حوزه فعاليت خود را در راستاي برخوردار نمودن جامعه از بركات برنامه ريزي علمي و توسعه گرا اعلام نمايند . در پاره اي از اوقات اين آمارها اما حكايتي ديگر دارند كه جاي تامل و تعمق فراوان دارد . اعلام برنامه ها و عملكرد دستگاههاي دولتي طبيعتا حق قانوني آنان است و البته دفاع از آن نيز شامل همين حق مي شود اما اگر همين اعلام آمار عملكردي با آنچه مردم مشاهده كرده و لمس مي كنند داراي تفاوتي عمده باشد آنگاه اين مردم و شهروندان هستند كه با موجي از بي اعتمادي مواجه شده و شايد در اثر همين موج حتي كارهاي صورت گرفته و زحمات كشيده شده را نيز ناديده بگيرند . مدتهاست مديران استان به تبعيت از مديران ارشد دولتي اقدام به اعلام و انتشار آمارهايي از ميزان و نحوه خدمات ارايه شده به مردم در يك فاصله زماني مي كنند كه در بيشتر اوقات با واقعيات جامعه متفاوت مي باشد . همه مردم دوست دارند كه آنچه اعلام مي شود داراي واقعيتي اثرگذار باشد اما در همين راستا و بر اثر همان موج بي اعتمادي به آمارهاي ساختگي است كه مي پرسند اگر مثلا در يك فرجه زماني مشخص چند صد طرح بزرگ و كوچك به بهره برداري رسيده اثرات آن در زندگي و ميزان بهبود كلي اوضاع به چه ميزان است ؟ چرا اين اثرات در زندگي روزمره مردم مشاهده نمي شوند ؟ وقتي كه رييس يك سازمان و يا دستگاه دولتي يكي از مصوبه هاي سفر اول دولت به استان را انقلابي در ايجاد اشتغال در استان مي داند و اعلام مي كند كه اكنون حدود نيمي از اين مسير طي شده است و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در آينده نزديك همه آن عملي خواهد شد و با گذشت زمان و جابجايي آن مدير فردي ديگر سكان را در دست گرفته و پس از دو سال اعلام مي كند كه اصلا چنين مصوبه اي وجود نداشته و مردم اشتباهي متوجه شده اند اين حكايت را چگونه بايد براي آيندگان به رشته تحرير درآورد و يا از امروزيان علت اين تناقض گويي را جويا شد ؟‌ حكايت غريبي است ، اعداد و ارقامي كه همه روزه از جانب مسئولان به عنوان ارايه خدمت به مردم اعلام مي شود منتقدين جدي اي هم دارد كه اتفاقا سوالات اساسي اي نيز مي پرسند كه گاها به جاي دريافت پاسخ هاي روشن متهم به عناد و كينه ورزي مي شوند داستان ارايه آمارها به جايي رسيده كه حتي امروز بسياري از نمايندگان مجلس و حتي ديگر بزرگان نظام با ديده ترديد به آنها نگريسته و از اعلام كنندگان آنها توضيح مي خواهند . البته اين مسئله در استان ايلام شايد از شدت بيشتري برخوردار باشد در همين هفته دولت كه چند روز پيش سپري شد برخي آمارها افتتاح بيش از 240 طرح در استان را اعلام كردند اما گزارشي كه در نشريه چاپ شد كاملا خلاف اين مسئله را نشان مي داد يا اگر چند صباحي به عقب برگرديم و نيم نگاهي به مصوبات سفرهاي دو گانه دولت به استان داشته و كتابچه مصوبات و شرح اقدامات را با امروز مقايسه كنيم شايد خيلي از مسايل به راحتي دستگيرمان شده و ماهيت بسياري از اين 96 و 98 درصدها نيز به خودي خود روشن گردد . بارها و بارها به مسئولان محترم استان يادآور شديم كه خيلي با اعداد و ارقام تكراري خود را مشغول نكنند بلكه به كيفيت و اهميت طرح ها و مصوبات بپردازند اما ظاهرا اين توصيه ها و تذكرات چندان كارگر نيفتاده است . گفتيم و نوشتيم كه تكميل و راه اندازي جاده حميل و واگذاري يك دستگاه وانت به دستگاهي اداري كجا و چگونه با هم قابل مقايسه اند كه شما در جدول هاي آماري خود هر دوي آنها را دو مصوبه اعلام مي كنيد ، گفتيم و نوشتيم كه احداث و راه اندازي دانشكده كشاورزي در دهلران و ميزان اثرگذاري آن را نمي توان با مبادله سند يك ساختمان اداري در مركز استان با دستگاهي ديگر را مقايسه كرد ، گفتيم و نوشتيم كه عددها نمي توانند خيلي كارساز باشند اما نه تنها مسموع واقع نگرديد بلكه متهم به سياه نمايي شديم و امروز نيز با گذشت زمان متاسفانه مشاهده مي شود كه ظاهرا در بر همان پاشنه چرخيده و راه و رسم بر همان سياق گذشتگان طي مي شود . اگر اين آمارها و اعلام ها واقعي هستند لطفا اثرات آنها را نيز بيان كنيد ، آنجايي كه اعلام مي شود غبار محروميت از چهره استان زدوده شده و يا دولت نهم به اندازه تمام دولتهاي قبلي به استان توجه كرده و كار انجام داده است آيا گوينده محترم اين سخنان چند سال قبل خود را به ياد نمي آورد كه همين سخنان و و تلاشها را به دولتي ديگر نسبت داد و اگر فردا در دولتي ديگر سمتي بر عهده گرفت آيا همين سخنان به گونه اي ديگر بيان نخواهد شد ؟ هيچگاه بر اين باور و اعتقاد نيستيم كه دولت نهم هيچ كاري انجام نداده و يا همه كارهايي كه كرده است اشتباه بوده اند ، نه ، اتفاقا كارهاي بسيار خوبي هم انجام شده اما اعلام اينكه گذشتگان هيچ كاري نكرده اند و هر چه بوده كار امروز و اين دولت است اصلا پذيرفتني نيست اگر هم اين نكته را بپذيريم اتفاقا سوال از همان گويندگان است ، پس شمايي كه خود مسئوليت داشته و قبلا نيز تصميم گير و تصميم ساز بوده ايد البته كه امروز بايد در مقابل گذشته خود پاسخگو باشيد . عزيزان مسئول توجه داشته باشند كه مردم ما حافظه اي خوب و قوي دارند و همه چيز را در خود ثبت و ضبط مي كنند مبادا كه با بازي كردن با اعداد و ارقام و آمارهاي غير واقعي ذهن و حافظه آنان را نسبت به خود بدبين كنيم . آيا بهتر نيست به جاي جدال برسر 96 و 98 درصدهايي كه جاي حرف و حديث فراوان دارند و تا كنون بارها و بارها به آنها پرداخته شده است به فكر سلامت مردمي باشيم كه توان تهيه حتي آب شرب سالم آنان را نداريم ؟ آيا كتمان واقعيات مشكلي را تا كنون حل كرده است كه همچنان بر اين رويه غلط اصرار بورزيم ؟
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 5روز