گزیده نشریات / اشتباه از ماست یا ...... (مانشت)

اشتباه از ماست يا ......

 رضا رستمي

(( وزير کشاورزي يكي از كشورهاي آسيايي به علت توزيع شير آلوده اي كه به مسموميت تعدادي از مصرف كنندگان انجاميد استعفا كرد )) عنوان خبري بود كه در اكثر رسانه هاي كشور منتشر شد . حالا نيم نگاهي هم به وضعيتي مشابه اين مسئله در كشور و خصوصا استان ايلام مي اندازيم . مدتهاست آب شرب شهر ايلام آلوده است دستگاههاي رسمي بارها و بارها اين مسئله را اعلام كرده و از شهروندان خواسته اند از مصرف عادي اين آب خودداري كنند . آب شرب شهروندان ايلامي سالهاست كه داراي مسئله بوده و همواره شهروندان از اين مسئله شكايت داشته اند اما اين بار ظاهرا وضعيت آلودگي به علت بارش هاي غيرمنتظره باران به گونه اي بود كه موجب قطع چند روزه آن در سطح توزيع شهري گرديده بود و منتعاقب آن برخي مسئولان بهداشتي استان از سر ناچاري به اين امر معترف شدند . اما سوال و داستان ما از اينجا شروع مي شود كه طبق اعلام همين مسئولان آب شرب ايلام همچنان داراي بو و طعم مي باشد و گفته اند كه اين مشكل ظرف يك ماه آينده با خريداري دستگاهي كه متعاقبا خواهد آمد و بعد هم نصب خواهد شد برطرف مي گردد و باز هم گفته اند كه فعلا و در شرايط كنوني مي توان از اين آب استفاده شرب نمود . مي دانيم و همه مي دانند كه اولين خصوصيت يك آب سالم براي شرب نداشتن رنگ و بو و طعم مي باشد كه آب ايلام در حال حاضر حداقل دو مشخصه از اين تعداد را دارد ظاهرا فعلا هم كه قرار نيست اين مشكل حل شود اگر انشاءا... !!!!! باراني نبارد و دوباره گل و لاي ته سد هوس بالا آمدن نكند قرار است همه ما تا يك ماه ديگر از اين آب ميل كنيم . مسئولان محترم تنها پاسخگويي را در اين ديده اند كه بگويند رايزني هايي صورت گرفته و قرار است دستگاهي خريداري شود اما تا آمدن اين دستگاه كه اميدواريم همچون دستگاه ( ام آر آي ) سالها طول نكشد تكليف مردم چيست ؟ كدام عقل سليم و مسئول مي تواند اجازه داده و حكم صادر نمايد كه مردم مي توانند از آب داراي بو و طعم استفاده كنند و انشاءا... هيچ مشكلي براي آنان ايجاد نخواهد شد ؟‌ اين در حالي است كه همه روزه اخبار ناگواري از شيوع بيماري وبا در كشور مجاور و همسايه ما انتشار مي يابد كه خود موجي از نگراني براي شهروندان ايجاد نموده است . تا كنون بر ما معلوم نشده اگر از ماهها پيش ستاد خشكسالي و بحران كم آبي در استان تشكيل شده وظيفه آن چيست ؟ اصلا شرايط بحراني از ديدگاه آنان چيست و كي حادث مي شود ؟ قرار است چه اتفاقي براي بيش از 200 هزار نفر جمعيت شهروند ايلامي بيافتد كه آقايان احساس بحران بكنند و دستگاهي بو و مزه گير آب شرب شهروندان را زودتر از طي كردن سيكل زماني اداري خود براي نصب و استفاده به استان بياورند ؟اصلا آيا قرار است اين اتفاق بيافتد يا اين هم مرهمي است بر زخم موجود تا شامل مرور زمان گردد ؟‌ ‌ و اينجاست كه دوباره و چند باره مرور خبر اعلام شده بالا ما را مي آزارد كه تفاوت مردم و شهروندان ما با ديگران چيست و نوع نگاه دولتمردان ما با ديگران به چه ميزان به كار و مسئوليت و پاسخگويي متفاوت است ؟ شايد هم آنان اشتباه مي كنند كه به خاطر بروز يك مشكل پيش پا افتاده اين چنين همه دم و دستگاه و قدرت خود را يك روزه رها كرده و مردم خود را بد عادت مي كنند و شايد هم نه ما اشتباه مي كنيم كه چنين انتظارات بيهوده اي از مسئولانمان داريم كه در مواقع بروز بحران از آنان مسئوليت و پاسخگويي مي خواهيم . آناني كه هميشه همه كارهايشان درست و از سر خيرخواهي بوده و هست و البته شايد در ايجاد چنين فضايي براي آنان ما نيز مقصر بوده ايم و امروزه بايد تاوان آن را بپردازيم تا .......

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 5روز