سوال داریوش قنبری نماینده‌ی ایلام از منوچهر متکی

اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي دوشنبه اين هفته با حضور وزير كشور و معاونان وي برنامه‌هاي آتي اين وزارتخانه را بررسي مي‌كنند. 

منوچهر متكي و علي كردان وزراي امور خارجه و كشور براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان اين هفته در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حضور خواهند يافت. 

به گزارش ايسنا، وزير امور خارجه براي پاسخگويي به سوال داريوش قنبري نماينده‌ي ايلام و وزير كشور نيز براي پاسخگويي به سوال سيدكاظم دلخوش نماينده‌ي صومعه‌سرا در اين كميسيون حضور خواهند يافت. 

بنابراين گزارش، اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي دوشنبه اين هفته با حضور وزير كشور و معاونان وي برنامه‌هاي آتي اين وزارتخانه را بررسي مي‌كنند. 

هم‌چنين در جلسه‌ اين هفته‌ي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، طرح‌ها و لوايح مطروحه در كارگروه‌هاي سه‌گانه‌ي كميسيون بررسي نهايي و جمع‌بندي خواهد شد. 

كارگروه‌هاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز اين هفته جلساتي خواهند داشت كه كارگروه امنيت داخلي و شوراها طرح يك فوريتي حراست‌ها و كليات لايحه تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهري و چگونگي اجراي آن را مورد بررسي قرار داده، كارگروه روابط خارجي نيز لوايحي چون لايحه‌ي عضويت دولت ايران در سازمان اروپايي پژوهش‌هاي هسته‌يي، لايحه‌ي الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن در مورد مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره و كارگروه دفاعي نيز مسايل مربوط به انسداد مرزها را با حضور مسوولان ستاد كل نيروهاي مسلح بررسي خواهند كرد. 
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 6روز