گزارش تصویری - مرکز دفن زباله های ایلام

*با  تشکر از عکاس هفته نامه شکوه آزادی

قابل ذکر است که مرکز دفن زباله در ایلام دارای امکانات بازیافت  نمی باشد و احتمال نشت آب حاصل از زباله ها د ر سد ایلام وجود دارد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 17ماه و 6روز