گزیده نشریات / آقای استاندار ۴۵ روز شما تمام شد ! (مانشت)

استاندار ايلام در مراسم روز خبرنگار به اصحاب رسانه ها قول دادند تا زماني كه در استان ايلام داراي اين مسئوليت مي باشد هر 45 روز يك بار با آنان نشستي مفصل و مشروح برگزار كند تا هم آنان را در جريان امور و كارها و برنامه هاي دستگاههاي دولتي در استان قرار داده و هم از اين رهگذر حرف ها و سخنان و سوالات خبرنگاران را شنيده و پاسخ گويند . و امروز چند روزي هم از آن 45 روز مي گذرد اما خبري از برگزاري اين نشست نيست . جناب آقاي استاندار قاعدتا بايد بيش از هر فرد و مسئول ديگري از قول و قرارهايي كه مي گذارند مطلع بوده و به آنها پايبند باشند يكي از مواردي كه همواره مي تواند سوالات فراوان جامعه خبري و اطلاع رساني استان را پاسخ داده و با اطلاع رساني شفاف و درست و به موقع به آنان مانع از بروز بسياري از شايعات و خبرهاي غيررسمي باشد همينگونه نشست هايي است كه بايد برگزار شود . همان روزي كه ايشان اين وعده را دادند همه خوشحال شدند كه مي توانند با بررسي مستقيم و رودروي سوالات و .... با مقام عالي اجرايي استان در مسير حل و پاسخ يافتن آنها باشند اما متاسفانه ظاهرا اين مهم نيز فراموش شده و جناب استاندار و مشاورين ايشان نيز چندان وقعي به اين مسئله ننهاده اند كه خود مي تواند مشكلات ديگري را فراهم آورد .
نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 18ماه و 8روز