دوشنبه 28 بهمن 1398

مشکل طعم و بوی آب شرب ایلام ظرف یک ماه آینده رفع می‌شود

 مدير عامل شركت آب منطقه‌اي استان ايلام گفت: مشكل طعم و بوي آب شرب ايلام ظرف يك ماه آينده به طور كامل رفع مي‌شود.
علي لطفي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ايلام افزود: پس از بارش سيل‌آساي باران در هفته گذشته، حجم عظيمي از روان‌آب به همراه مواد آلي وارد درياچه سد ايلام شده است. 
وي ادامه داد: ورود روان‌آب به درياچه سد ايلام سبب افزايش كدورت آب سد ايلام شده و به ناچار اين شركت منتظر ته‌نشين شدن آب درياچه براي استفاده شرب مردم ايلام شد. 
اين مسئول اضافه كرد: در حال حاضر نيز آب شرب شهر ايلام از عمق 17 متري آب سد درياچه و از تراز پايين سد تامين مي‌شود. 
لطفي تصريح كرد: برداشت آب از زير سطح آب درياچه پشت سد و از تراز پاين به سبب ناكافي بودن تابش نور خورشيد و هواي كم، طعم و بوي خاصي به آب شرب داده است. 
مدير عامل شركت آب منطقه‌اي استان ايلام گفت: البته تغيير طعم و بوي آب مشكلي از لحاظ بهداشتي نداشته و مسئولان شركت آب و بهداشت استان ايلام اين مهم را تاييد مي‌كنند. 
اين مسئول اضافه كرد: مسئولان مرتبط با موضوع به طور مستمر و مداوم از آب شرب ايلام در سد درياچه و در شبكه توزيع نمونه‌گيري كرده و از نمونه‌هاي اخذ شده به طور مداوم و مستمر آزمايشات متعدي بعمل مي‌آورند. 
لطفي تصريح كرد: آزمايشات بعمل آمده از پشت درياچه سد درياچه ايلام و همچنين شبكه توزيع بيانگر غير‌بهداشتي بودن آب شرب ايلام نبوده است. 
مدير عامل شركت آب منطقه‌اي استان ايلام گفت: اين دستگاه اجرايي درصدد است با بكارگيري سيستم اظطراري تا يك ماه آينده مشكل طعم و بوي آب شرب شهر ايلام را كه از محل سد تامين مي‌شود به طور كامل رفع كند. 
وي ادامه داد: اكنون ميزان آب درياچه سد ايلام كمتر از 20 ميليون متر‌مكعب بوده اين درحالي است كه ظرفيت درياچه سد ايلام بيش از 70 ميليون متر‌مكعب است. 
اين مسئول اضافه كرد: 60 درصد آب شرب مصرفي ساكنان ايلام از درياچه سد ايلام تامين شده و 30 درصد نيز از چشمه‌هاي گل‌گل بخش ملكشاهي و 10 درصد مابقي نيز مربوط به چاه‌هاي شمالي شهر ايلام است.
نظرات ارسال نظر