شنبه 14 تیر 1399

۸۲ درصد جمعیت ایلام باسواد هستند

رئيس نهضت سواد آموزي استان ايلام گفت: 82 درصد جمعيت استان 540 هزار نفري ايلام باسواد هستند.
 

به گزارش خبرگزاري فارس از ايلام ، محمد ميرزايي امروز در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي افزود: اين ميزان جمعيت باسواد در استان ايلام در مقايسه با ميانگين كشوري پايين است.
وي ادامه داد: در حال حاضر تنها 400 هزار نفر از مجموع جمعيت استان ايلام با سواد هستند كه رقم مطلوبي نيست .
اين مسئول اضافه كرد: اكنون 89 هزار نفر از جمعيت استان ايلام قابل سوادآموزي بوده كه اين سازمان براي آموزش آنان برنامه ريزي كرده است.
ميرزايي تصريح كرد: براساس برنامه چهارم توسعه بايد ميانگين باسوادي در استان ايلام به متوسط كشوري برسد.
رئيس نهضت سواد آموزي استان ايلام گفت : امسال اين سازمان برنامه هاي مختلفي را در اولويت كاري خود قرار داده كه باسواد شدن 21 هزار نفر از جمعيت بيسواد استان ازجمله اين برنامه هاست.
اين مسئول اضافه كرد: علاوه براين مديريت نهضت استان ايلام برنامه هاي ديگر آموزشي مانند حرفه آموزي به سوادآموزان را در رديف برنامه هاي آموزشي خود قرار داده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر 120 مركز يادگيري محلي در استان ايلام داير بوده كه كار سوادآموزي بيسوادان در استان ايلام را عهده دار هستند.

نظرات ارسال نظر