نتایج غیر رسمی انتخابات مجلس هشتم در ایلام

نتایج غیر رسمی شمارش آرای مجلس هشتم در حوزه شمالی استان، حکایت از پیشی گرفتن افراد زیر دارد:

- دکتر احمد شوهانی

- دکتر داریوش قنبری

- دکتر متین

- شاپور پولادی

- فریدون همتی

- علی اکبر بسطامی

با شرایط فعلی، انتخابات در حوزه شمالی استان به دور دوم کشیده خواهد شد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -8روز