چهار‌شنبه 7 خرداد 1399

نتایج قطعی شمارش آراء در حوزه جنوبی استان ایلام - تمام کاندیداها

دونفر اول ليست به مرحله دوم را پيدا كردند

علی عزتی

۱۴۸۵۶

ماجد نظری

۱۱۴۹۹

عبد سبزی

۱۰۹۲۸

اسفندیار حقی

۱۰۸۲۴

عیسی باقری

۱۰۱۲۲

لطیف نوروزی

۹۸۵۸

غلامرضا مهدوی

۷۰۱۰

منصور امیدی

۴۵۵۶

حجت هادیزاده

۳۱۵۱

هیوت قاسمی

۲۹۵۵

اسد احسان زاده

۱۴۸۸

نظرات ارسال نظر