جدول و نمودار میزان آرای کاندیداهای مجلس هشتم در حوزه شمالی ایلام

 

1-علی اکبر متین31649رای
2- داریوش قمری26131رای
3- علی اکبر بسطامی25410رای
4-شاپور پولادی24886رای
5-احمد شوهانی24785رای
6-فریدون همتی24272رای
7-علی کرم محمدیان19370رای
8-علی حسن باباییان14704رای
9-جلال میرزایی10544رای
10-میرحمزه کرمی9291رای
11-یزدانبخش شریفی8541رای
12-عبدالرحمن هاشمی7090رای
13-حمید خانیان6793رای
14-سعادت سعادتی6080رای
15-فرج الله خدامرادی5880رای
16-معروف بسطامی5074رای
17-عباس شفیعی4833رای
18-عباسعلی اولی4671رای
19-حسن شهریار4575رای
20-رحیم خدایی4513رای
21-علی صفر مظفری3708رای
22-اسد قاسمی3065رای
23-علی جمشیدی2741رای
24-علی حیدر مظفری2210رای
25-کوروش منصوری89رای

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز