ترکیب حزبی افراد راه یافته به دور دوم انتخابات حوزه شمالی و جنوبی استان ایلام

دهلران، دره شهر و و آبادانان:

علي عزتي ـ اصلاح طلب 

 ماجدنظري ـ مستقل

ايلام، شيروان،چرداول، ايوان و مهران:

علي‌اكبر متين و شاهپور فولادي ـ مستقل 

 داريوش قنبري ـ اصلاح طلب

 علي اكبر بسطامي ـ اصولگرا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8612260306


تكميلي: آقاي علي عزتي در تماس با سايت گرايش سياسي خود را مستقل عنوان نمودند.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 16ماه و -13روز