شنبه 23 آذر 1398

نتایج قطعی انتخابات حوزه شمالی به تفکیک آراء - پیروزی پولادی و قنبری

شاپور پولادي و داريوش قنبري با كسب بيشترين آراء به عنوان نمايندگان مجلس هشتم در حوزه انتخابيه ايلام انتخاب شدند.

فرماندار و رييس حوزه انتخابيه ايلام گفت : پولادي و قنبري از مجموع ‪۱۳۷‬ هزار و ‪ ۵۱۷‬راي ماخوذه به ترتيب با كسب ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۵۵۱‬راي و ‪ ۴۷‬هزار و ‪۸۳‬ راي حايز بيشترين آرا شدند.

"فتاح اسماعيلي" افزود: علي‌اكبر متين و علي‌اكبر بسطامي ديگر نامزدهاي نمايندگي راه يافته به مرحله دوم نيز به ترتيب با كسب ‪ ۴۷‬هزارو ‪ ۳۲‬راي و ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۹۷۲‬راي در مكانهاي بعدي قرار گرفتند.

وي افزود: حوزه انتخابيه اصلي ايلام متشكل از شهرستانهاي ايلام، مهران، ايوان و شيروان‌چرداول بوده و داراي دو كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي است.

استان ‪ ۶۲۰‬هزار نفري ايلام در مجلس شوراي اسلامي سه كرسي نمايندگي دارد كه يك كرسي آن مربوط به حوزه انتخابيه دهلران است.

نظرات ارسال نظر