پنج‌شنبه 21 آذر 1398

وضعیت حزبی راه یافتگان مجلس هشتم در استان ایلام

نمایندگاه مجلس هشتم

1- شاپور پولادی    -  مستقل

2- داریوش قنبری -  اصلاح طلب

3- علی عزتی - مستقل   * شنیده ها حاکی از این است که ایشان نیز اصلاح طلب میباشد.

-----------------------------------------------

دیگر افراد راه یافته به دور دوم

* آقای علی اکبر متین  - مستقل

* آقای علی اکبر بسطامی - اصولگرا 

نظرات ارسال نظر