شنبه 30 شهریور 1398

خشکسالی در ایلام و فروش دام های ارزان قیمت

 

يارمحمد كريمي، مدير كل امور عشايري استان ايلام در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: به علت نباريدن باران و نبود آب و علوفه عشاير استان با مشكلات عديده‌اي مواجه شده‌اند.

وي گفت: اكنون بسياري از اين خانوارها اقدام به فروش دام هاي خود به قيمت بسيار ناچيزي كرده‌اند تا مجبور نباشند به دليل نبود علوفه و آب شاهد تلف شدن دام هاي خود باشند.

مدير كل امور عشايري استان ايلام با اشاره به اينكه امور عشايري براي مقابله با اين بحران سعي دارد با اقداماتي آنان را در اين شرايط دشوار كمك كند خاطرنشان کرد: اكنون با همكاري پشتيباني امور دام درصدد خريد دام هاي عشاير با قيمت مناسب هستيم تا آنان كمتر دچار خسارت و زيان شوند.

وي تصریح کرد: همچنين آبرساني به طور شبانه‌روزي به وسيله تانكر به مناطق عشايرنشين انجام مي‌شود و آب شيرين عشاير و دام آنها با مشقت زيادي تامين مي‌شود زيرا هر هزار ليتر آب بيش از 200 هزار ريال هزينه دارد.

كريمي تاکید کرد: سقف اعتبارهاي امور عشايري و حوادث غير مترقبه محدود است و ادامه اين وضعيت مشكلات جدي را به دنبال خواهد داشت.

وي از مسئولان خواست تا با تخصيص اعتبار لازم از محل حوادث غير مترقبه به عشاير استان كمك كنند.

نظرات ارسال نظر