چینش نامزدها حوزه شمالی بر اساس آراء ماخوذه تا کنون(به همراه میزان آراء)

بر اساس آراء شمارش شده در حوزه شمالي استان تا كنون، چينش نامزدها بدين شكل است:

1- داريوش قنبري - 25367 راي

2- شاپور پولادي - 23887

3- علي اكبر متين - 19548

4- علي اكبر بسطامي - 18020

بر اساس شواهد، راه يافتن دكتر قنبري و مهندس پولادي به مجلس قطعي شده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال