جمعه 27 دی 1398

اطلاعات آراء ماخوذه بخش چوار

بر اساس اطلاعات دريافت شده، چينش نمايندگان و ميزان راي بدين شرح است:

1- بسطامي 4047 راي

2- قنبري 1277 راي

3- پولادي 439

4- متين 360

نظرات ارسال نظر