شنبه 5 بهمن 1398

اتمام انتخابات دور دوم مجلس - شروع شمارش آراء

رای گیری انتخابات دور دوم در استان ایلام راس ساعت 20 به پایان رسید و شمارش آرا ماخوده شروع گردید. گزارشات  رسیده حاکیست هواداران دو نفر از کاندیداها آرا مردم را تا مبلغ 25 هزار تومان خریداری میکردند.

نظرات ارسال نظر