دوشنبه 25 آذر 1398

خشکسالی شدید در راه است

براساس گزارش‌هاي سازمان هوشناسي از ابتداي سال زراعي جاري تا ارديبهشت 87 بارندگي در فارس مهمترين استان كشاورزي و غله خيز كشور 3/73 درصد كاهش داشت كه تهديد جدي براي خودكفايي توليد گندم در كشور به حساب مي آيد.

به گزارش فارس، در حالي كه كارشناسان كشاورزي، ايران را يك منطقه خشك و نيمه خشك مي‌دانند و بروز خشكسالي را امر طبيعي مي‌دانند، براساس گزارش بارندگي‌هاي سا‌ل‌جاري زراعي كه از سوي سازمان هوشناسي كشور منتشر شده در استان فارس پهناورترين و مهم‌ترين استان توليد كشاورزي و غلات ايران از جمله گندم در سال زراعي‌ جاري تا اول ارديبهشت 87 ميانگين بارندگي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3/73 درصد كاهش داشته است.

بنابراين گزارش سال گذشته در استان فارس، براساس آخرين آمار يك‌ ميليون و 918 هزار و 635 تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان در استان فارس توسط دولت و بخش خصوصي خريداري شد.

استان فارس طي چند سال گذشته، نخستين توليدكننده گندم كشور بوده است كه با كاهش 73 درصدي بارندگي تاكنون پيش‌بيني كاهش قابل توجهي در گندم اين استان مهم و تعيين‌كننده پيش‌بيني مي‌شود، مگر اينكه خداوند لطف و باران رحمت را بر آن ديار فرو فرستد.

براساس گزارش هواشناسي ميزان بارندگي در آباده 4/11 درصد، اقليد 5/20 درصد، داراب 4/32 درصد، شيراز 6/36 درصد، فسا 8/35 درصد، لار 5/36 درصد، لامرد 1/22 درصد، ني‌ريز 8/17 درصد، بوانات 8/13 درصد، جهرم 6/40 درصد، استهبان 8/18درصد و سپيدان 06/37 درصد ميزان بارندگي در مدت مشابه سال زراعي قبل بوده و در همه اين شهرها كاهش ميزان بارندگي 73 درصد متوسط مشاهده مي‌شود.

بنابرگزارش هواشناسي در كل كشور از اول مهر 86 تا اول ارديبهشت 87 يعني سال زراعي جاري 120 ميلي‌متر معادل 190 ميليارد متر مكعب بارندگي بوده است كه اين ارقام نسبت به 40 سال گذشته 42 درصد كاهش و نسبت به مدت مشابه سال زراعي قبل 46 درصد كاهش بارندگي را نشان مي‌دهد.

ميزان بارندگي آذربايجان شرقي تبريز 107 ميلي‌متر بوده است و نسبت به 215 ميلي‌متر مشابه سال قبل 51 درصد كاهش داشته است.
بارندگي آذربايجان غربي اروميه تا اول ارديبهشت 87 مقدار 127 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 308 ميلي‌متر مدت مشابه پارسال 58 درصد كاهش داشته، ميزان بارندگي استان اردبيل شهر اردبيل 142 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 244 ميلي‌متر پارسال 52 درصد كاهش داشته ميزان بارندگي در شهر اصفهان استان اصفهان 29 ميلي‌متر نسبت به 206 ميلي‌متر پارسال در مدت مشابه 85 درصد كاهش داشته است.

بارندگي ايلام استان ايلام 203 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 521 ميلي‌متر پارسال 71 درصد كاهش داشته است.ميزان بارندگي در بوشهر 5/135 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 246 ميلي‌متر مشابه سال زراعي گذشته 38 درصد كاهش داشته است.

ميزان بارندگي تهران 8/150 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 236 ميلي‌متر سال گذشته 36 درصد كاهش داشته است.

بارندگي در شهر كرد استان چهارمحال و بختياري 127 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 8/378 ميلي‌متر مشابه پارسال 5/66 درصد بوده است.

بارندگي در مشهد خراسان رضوي 9/116 ميلي‌متر بود كه نسبت به 6/249 ميلي‌متر مشابه پارسال 63 درصد كاهش و بارندگي در قوچان 2/99 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 5/310 ميلي‌متر پارسال 68 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

ميزان بارندگي در بجنورد خراسان شمالي 2/148 ميلي‌متر نسبت به 9/243 ميلي‌متر مشابه پارسال 40 درصد كاهش داشته است.

بارندگي در بيرجند استان خراسان جنوبي 8/60 ميلي‌متر نسبت به 6/175 ميلي‌متر پارسال 66 درصد كاهش داشته است.

بارندگي در اهواز خوزستان 2/98 ميلي‌متر بود كه نسبت به 3/222 ميلي‌متر پارسال 56 درصد كاهش داشته است.

بارندگي در زنجان 1/131 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 3/245 ميلي‌متر مشابه پارسال 47 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

بارندگي سمنان استان سمنان 6/63 ميلي‌متر در مقايسه با 5/201 ميلي‌متر در مدت مشابه پارسال 5/67 درصد كاهش داشته است.

همچنين 7/61ميلي‌متر بارندگي زاهدان در سيستان و بلوچستان نسبت به 4/77 ميلي‌متر مشابه پارسال گرچه 20 درصد كاهش داشته است، ولي با توجه به بارش اندك 61 ميلي‌متر زاهدان، 12 ميلي‌متر در زابل و 9/19 ميلي‌متر زهك و 5/39 ميلي‌متر ميرجاوه و نيز تداوم 9 سال خشكسالي گذشته، اين رقم بارندگي مؤثر محسوب نمي‌شود و هنوز خشكي پايدار است.

بارندگي قزوين 6/140 ميلي‌متر بوده كه نسبت به رقم 6/278 ميلي‌متر مشابه پارسال 50 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

بارندگي قم 7/20 ميلي‌‌متر بوده كه نسبت به 6/148 ميلي‌متر پارسال 19 درصد كاهش داشت.
ميزان بارش در سنندج كردستان 180/2 ميليمتر بوده كه نسبت به 6/442 ميلي‌متر پارسال تا امروز 58 درصد كاهش داشته است.
بارندگي در كرمان 5/52 ميلي‌متر تا امروز بوده كه نسبت به رقم مشابه پارسال يعني 4/141 ميلي‌متر حدود 63 درصد كاهش داشته است.

ميزان بارندگي در كرمانشاه 8/153 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 6/434 ميلي‌متر پارسال در اين موقع 65 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
بارندگي در ياسوج كهكيلويه و بوير احمد از 8/941 ميلي‌متر پارسال به 6/299 ميلي‌متر امسال رسيده كه 78 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

ميزان بارندگي در گرگان استان گلستان 7/286 ميلي‌متر بوده كه نسبت به رقم 3/433 ميلي‌متر مشابه پارسال 34 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

ميزان بارندگي در رشت 606 ميلي‌متر بوده كه نسبت به رقم 1037 ميلي‌متر پارسال در اين موقع 42 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
خرم‌آباد لرستان با 4/72 درصد كاهش از رقم 597 ميلي‌متر بارندگي به 9/225 ميلي‌متر بارندگي رسيده است.

در ساري مازندران ميزان بارندگي 6/456 ميلي‌متر بوده كه نسبت به رقم 5/617 ميلي‌متر پارسال 26 درصد كاهش داشته است.

بارندگي در اراك استان مركزي در سال‌جاري زراعي 7/169 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 3/324 ميلي‌متر پارسال در اين مدت 48 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در بندرعباس استان هرمزگان بارندگي امسال 5/86 ميلي‌متر نسبت به 7/117 ميلي‌متر مدت مشابه پارسال با 5/26 درصد كاهش مواجه بوده است.

بارندگي همدان 8/241 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 8/305 ميلي‌متر پارسال از كاهش 21 درصدي برخودار است.

براساس گزارش سازمان هواشناسي كشور ميزان بارندگي در يزد 1/25 ميلي‌متر بوده كه نسبت به 8/56 ميلي‌متر مدت مشابه پارسال 56 درصد كاهش بارندگي رخ داده است.

نظرات ارسال نظر