دوشنبه 16 تیر 1399

اسامی قطعی کاندیدهای تایید صلاحیت شده خبرگان در استان ایلام

اسامي قطعي كانديدهاي تاييد صلاحيت شده مياندوره اي خبرگان در استان ايلام بدين شرح اعلام شده است:

1-طاهري خرم آبادي

2- فقيهي

3- مقدسي

هر سه كانديد تاييد صلاحيت شده نيز غير بومي هستند.

نظرات ارسال نظر