جوابیه روابط عمومی شرکت مخابرات نسبت به انتشار مطلب مندرج در خصوص کارت شارژ

احتراما در پاسخ به انتشار مطلب مندرج در مورخه 22/11/86 از طریق سایت ایلام امروز -سایت ایلام تو دی کام در خصوص قیمت 12000 تومان کارت شارژ به اطلاع میرساند برابر آمار موجود در شرکت مخابرات تا کنون تعداد 3200 کارت شازژ با قیمت 9625 تومان در اختیار 2 دفتر خدمات ارتباطی موجود در شهرستان ایوان جهت استفاده مشترکین محترم تلفن همراه اعتباری با قیمت 10000 تومان جهت مصرف کننده قرار گرفته است و تا کنون نیز هیچ گزارشی در خصوص گرانفروشی کارت شارژ توسط دفاتر خدمات ارتباطی ارائه نگردیده است لذا چنانچه فرد یا افرادی در این خصوص نسبت به دفاتر خدمات ارتباطی در سراسر استان اعتراض داشته باشند مراتب را کتباً با ذکر نام دفتر خدمات ارتباطی و سریال کارت شارژ خریداری شده به شرکت مخابرات استان اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات واقع در خیابان ایت ا... حیدری ارسال تا برابر مقررات با شخص خاطی برخورد گردد. ضمناً در خصوص کارت شارژ های موجود در بازار آزاد و مغازه موبایل فروشها با توجه به بررسی به عمل آمده کارت شارژها از طریق استانهای همجوار وارد استان گردیده است و در این خصوص افراد می توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را به اداره بازرگانی شهرستان مربوطه یا با شماره تلفن 124 تماس حاصل فرمایند .

با تشکر (( روابط عمومی شرکت مخابرات استان ایلام ))

http://www.ilamtoday.com/alam/show.asp?n=1615

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 10روز