نامه وارده : قطع آب شهر ایلام در اربعین حسینی

همزمان با شب اربعين حسيني بخش عظيمي از شهر ايلام دچار قطعي آب شد. اين قطعي كه به مدت سه شبانه روز به طول انجاميد، مشكلات عظيمي را براي شهروندان محله هاي خيام، هانيوان، سبزي آباد و... به همراه داشت. از آنجايي كه وجود چنين اتفاقاتي در هر جايي طبيعي به نظر مي رسد اما نوع نگاه مسئولين آن منطقه و همچنين پيگيري هاي مجدانه در جهت رفع مشكل مورد نظر بسيار اساسي و قابل تأمل مي باشد. با توجه به اين كه مشكل فوق حادثه كوچكي نبوده، نبايستي مسئولين نسبت به اين امر با بي تفاوتي برخورد مي كردند. از طرف ديگر مديريت و كاركنان شركت آب و فاضلاب بيشترين تلاش خود را وقف رفع مشكل پيش آمده انجام داده اند اما سوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا رئيس حوادث غير مترقبه استانداري انتظار دارند كه زلزله 8 ريشتري يا طوفاني شبيه كاترينا در استان ايلام اتفاق بيفتد تا آن وقت آقايان تشكيل جلسه داده و نسبت به توزيع چادر و كنسرو و .... اقدام نمايند. بهتر آن نبود كه آقايان مستقر در دفترهاي لوكس به خود زحمت داده و با بسيج تمام نيروهاي در اختيار مشكلي را كه مي شد با يك روز حل شود نمي گذاشتند چهار شبانه روز به دراز بكشيد تا در شب اربعين حسيني عاشقان آن حضرت براي انجام امور خيريه خود دچار مشكل نمي شدند. آيا در اين موقعيت حساس كه در آستانه انتخابات مهمي قرار داريم عدم توجه به مسائل و مشكلات مردم و عدم تلاش در جهت رفع گرفتاري هاي آنان به چه معنايي مي تواند باشد؟!! در پايان از تلاش بي وقفه مديريت شركت آب و فاضلاب و خصوصا" نيروهاي بخش كارگري و خدماتي آن شركت كه در شرايط سخت سرما و مشكلات با تلاش بي وقفه نسبت به ترميم شبكه آب شهري اقدام نمودند تشكر و قدرداني نماييم.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 14سال و 17ماه و 12روز