لزوم بازنگری درفضای سیاسی استان به سود مردم ونظام اسلامی

دبير جبهه پيروان خط امام و رهبري استان ايلام، گفت: اگر در كشور نظام حزبي داشته باشيم، كارآمدي مجالس ما خيلي بيشتر خواهد شد. دكتر يونس احمدي، در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد:‌ براي اين كه نظام پارلماني به اهداف خود برسد، بايد در كنار آن يك مؤلفه ديگر وجود داشته باشد كه آن احزاب است. چراكه اصولاًمجلس بدون احزاب نمي‌تواند كارايي داشته باشد و در واقع مجلس به يك نماينده‌ قدرت فوق‌العاده مي‌دهد كه اگر اين نماينده متعلق به جرياني خاص و شناسنامه‌دار نباشد در برابر هيچكس پاسخگو نخواهد بود. وي با اشاره به اين كه در شرايط كنوني سيستم كنترلي نمايندگان ما تنها سيستم اخلاقي است، افزود: اين در حالي است كه اگر يك جريان، نماينده‌اي را به مجلس بفرستد، نمي‌تواند پاسخگو نباشد و سيستم كنترلي از حيطه‌ي اخلاق فراتر مي‌رود و منسجم‌تر مي‌شود. احمدي در تشريح فضاي سياسي استان ايلام، آن را به چند جزيره و تعدادي معبر تشبيه كرد و گفت: متأسفانه هر نماينده در ايلام به دور خود يك جزيره‌اي ايجاد مي‌كند و تأسف بيشتر آنجاست كه گاهي مسؤولان هم براي خود جزيره‌ مي‌سازند و گاهی اين جزاير از طريق معابري كه رسانه مي‌تواند يكي از اين معابر باشد، با هم ارتباط پيدا مي‌كنند و از طريق همين معبرها با هم دعوا و گاهي هم آشتي مي‌كنند. عضو جبهه متحد اصولگرايي استان ايلام اضافه كرد: هدف ما به عنوان تشكيلات سياسي اين است كه اين جزاير را حول محور دفاع از نظام، رهبري و مردم هدايت كنيم. چرا كه معتقديم حتي نيروهاي كارآمد هم اگروارد اين جزاير ‌شوند در نهايت به ناكارآمدي مي‌رسند. وي با بيان اين كه سياست براي ما انجام تكليف است، گفت: ما پشتيبان دولت هستيم اما اگر زماني به اين نتيجه برسيم كه تكليف ما انتقاد است، قطعاًآن کار خواهيم كرد.

نظرات ارسال نظر
عمر سایت: 15سال و 12ماه و -6روز